KOKOSS 2023 – Interdisciplinarnost kao resurs – sinergija i suradnja stručnjaka za otpornije i održivo društvo

112

23.-25.02.2023., Vodice, hotel Olympia

Pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje konferenciju po prvi puta zajednički organizira 5 strukovnih komora koje okupljaju stručnjake pomagačkih zanimanja: edukacijske rehabilitatore, psihologe, psihoterapeute, socijalne pedagoge i socijalne radnike. Stručni skup će se održati od 23. do 25. veljače 2023. godine u Hotelu Olympia u Vodicama.

Hrvatsko društvo kao i međunarodna zajednica suočeni su proteklih godina s nizom gospodarskih, zdravstvenih, socijalnih i sigurnosnih rizika i kriza koje se odražavaju na svakog pojedinca, obitelji i zajednice u cjelini. U takvom okruženju do izražaja dolaze i redefiniraju se neki već postojeći izazovi kao i novi socijalni problemi. Stoga se sve češće raspravlja o održivom razvoju i jačanju otpornosti kod pojedinaca, obitelji i cijelih zajednica. Pri tome se ističe i pitanje dostupnih resursa kao i kapaciteta različitih javnih sustava, nevladinih udruga i privatnog sektora da se mijenjaju i prilagođavaju. U takvim okolnostima, a na putu prepoznavanja, prevencije i djelovanja, veliku ulogu imaju različiti stručnjaci koji kao zajednički nazivnik baštine usmjerenost na dobrobit i razvoj čovjeka. Stoga je cilj ove konferencije potaknuti promišljanja o međusobnoj suradnji različitih profesija i interdisciplinarnosti te međuresornoj suradnji kao resursu u aktualnom vremenu u području rada s obitelji, promocije i očuvanja mentalnog zdravlja te razvoja međuljudskih odnosa na osobnom i profesionalnom životnom putu. Svaka od zastupljenih profesija u organizaciji ove konferencije posjeduje specifične odgovore, resurse i prilike.

Stoga pozivamo sve socijalne radnike, socijalne pedagoge, psihoterapeute, psihologe i edukacijske rehabilitatore koji rade u različitim javnim sustavima, privatnim praksama i organizacijama civilnog društva da svojim aktivnim sudjelovanjem na Konferenciji pridonesu dijalogu, kritičkom promišljanju, razvoju međusobne suradnje i dobre prakse kroz prikaz aktualnosti iz neposrednog praktičnog rada, rezultata istraživanja i drugih sadržaja iz kojih možemo zajednički učiti.

Plenarnim predavanjima i tematskim sekcijama biti će obuhvaćene slijedeće teme unutar kojih će se raspravljati o pitanjima kao što su: kako međusobnom suradnjom unutar istog sustava možemo doprinijeti dobrobiti pojedinaca, obitelji i zajednica? Kako međuresornom suradnjom unaprijediti podršku i pomoć građanima? Koja je uloga komora u poticanju međuresorne suradnje? Kako odgovoriti na sve veće potrebe za uslugama u okviru ograničenih resursa? Imamo li prostora za zajednički utjecaj na politike i zagovaranje korisnika? Može li interdisciplinarna i međuresorna suradnja biti uteg u rješavanju problema i pružanju pomoći i podrške? Kako svaka profesija može autonomno doprinijeti i doprinosi jačanju kapaciteta pojedinaca, obitelji i zajednica? Koji je transformativni potencijal unutar svake profesije? S kojim etičkim izazovima se susrećemo u interdisciplinarnoj suradnji?:

  1. Interdisciplinarna suradnja u radu s obitelji – od prevencije rizika, rane intervencije, mjera za zaštitu djece do sustavne pomoći i podrške svim članovima u cjeloživotnoj perspektivi
  2. Interdisciplinarna suradnja u promociji mentalnog zdravlja –na kontinuumu od promocije tjelesnog i mentalnog zdravlja do rada s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i rada s traumom
  3. Uloga stručnjaka u razvoju međuljudskih odnosa u cjeloživotnoj perspektivi u suvremenom društvu – na koji način stručnjaci različitih struka potiču razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija, komunikacije kod korisnika te na vlastitiom profesionalnom putu

PROGRAMSKI ODBOR:

Sonja Alimović, Andreja Bogdan, Andreja Brajša Žganec, Vanja Branica, Valentina Cindori, Krešimir Makvić, Maja Proso, Ivana Vlahek Teskera, Mirta Vranko, Anamarija Žic Ralić

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Predsjednici Komora: Antun Ilijaš, Zlatko Bukvić, Vedran Korušić, Dejvid Zombori i Alma Rovis Brandić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel Olympia Vodice d.d., Ljudevita Gaja 6, 22211 Vodice