O konferenciji

INTERDISCIPLINARNOST KAO RESURS

POJEDINAC I ZAJEDNICA U FOKUSU

22 – 25. 2. 2024., DUBROVNIK

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u radu II. KOKOSS konferencije koja će se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske održati od 22. do 25. veljače 2024. godine u Dubrovniku. S obzirom na značaj koji interdisciplinarnost ima u razumijevanju i djelovanju, ovogodišnja konferencija ponovno će naglasak staviti na suradnju kao sponu između različitih profesija: socijalne pedagogije, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada i psihoterapije.

Kompleksnost problema i prepreka u ostvarivanju potreba s kojima se susreću sve generacije, od djece do starijih osoba, u današnje vrijeme zahtijeva koordinirano i sustavno djelovanje više različitih dionika kako bi se postigli ciljevi osobne i socijalne dobrobiti kao i povećanje kvalitete života. Suradnja nije samo nužnost i ne događa se sama od sebe, ona zahtijeva konstantno ulaganje i dijalog. Brojna su pitanja s kojima se susrećemo kao što su: kako definiramo potrebe korisnika, kako potaknuti interdisciplinarnu suradnju oko pojedinog korisnika, što znači preuzimanje odgovornosti u interdisciplinarnoj suradnji, kako se definiraju granice u interdisciplinarnoj suradnji, na koji način se odgovornost distribuira u interdisciplinarnoj suradnji, što možemo svatko za sebe, a što trebamo zajedno u brizi za različite skupine korisnika sustava socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, nevladinog sektora, obrazovanja, što znači imati privatnu praksu u današnje vrijeme, kako zajedno zagovarački djelovati s ciljem unapređenja položaja različitih skupina korisnika.

Stoga je cilj konferencije razvoj dijaloga, prikaz primjera dobre prakse, međusobno upoznavanje i umrežavanje, kao i rasprava o daljnjim mogućnostima i oblicima razvoja suradnje u temama koje su važne za razvoj zajednica i njihovih članova. U ovom trenutku aktualnima se čine teme koje su prisutne u javnom prostoru, a koji su odraz problema s kojima se zajednice i pojedinci suočavaju. Osim s teškoćama koje „dobivaju” medijski prostor, svjesni smo i prisutnosti izazova s kojima se susreću pojedinci i zajednice, s kojima se oni, njihove obitelji i stručnjaci nose u „tišini”. Stoga želimo tematskim cjelinama dati prostor i jednima i drugima. P

rva tema tiče se nasilja u području bliskih odnosa, obiteljskog nasilja, nasilja nad starijim osobama, vršnjačkog nasilja, sukoba među zajednicama i ratova. Temom nastojimo problematizirati na koji način djelovati preventivno, sustavno, tretmanski te kako kao stručnjaci možemo i trebamo interdisciplinarno surađivati s ciljem pomoći pojedincima i zajednicama da se osnaže, nose s posljedicama i razvijaju otpornost, polazeći od suvremenih spoznaja u konceptualizaciji nasilja u kontekstu ograničenih resursa i društvenih napetosti. Drugom temom želimo dati prostor primjerima dobre prakse, ali i izazovima u području rada s djecom i mladima, s ciljem poticanja njihovog razvoja u skladu s individualnim potrebama, standardom ljudskih i dječjih prava te podupiranja različitosti i inkluzije. Na koji način doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja s obzirom na suvremene spoznaje u tom području te kako unaprijediti položaj djece i mladih u kompleksnoj stvarnosti obilježenoj i digitalnim izazovima. Trećom temom želimo se osvrnuti na socijalno uključivanje i inovacije u različitim područjima kojima se nastoji povećati kvaliteta života svih građana, a posebice onih koji imaju otežan pristup resursima. Poticanje inovacija i programa socijalnog uključivanja naglašeni su i od strane Europske komisije s obzirom na potrebu interdisciplinarnog i multisektorskog pristupa za njihov razvoj. Četvrtom temom želimo potaknuti promišljanja o profesionalnim granicama i očuvanju istih, o standardima profesije i načinima ostvarenja, očuvanja i razvoja tih standarda u situacijama interdisciplinarne suradnje. Također, željeli bismo otvoriti dijalog o značaju brige o osobnoj i profesionalnoj dobrobiti stručnjaka te načinima na koje je moguće istu potaknuti i održati u promjenjivim i neizvjesnim društvenim uvjetima. Nadamo se da će Vas predložene teme kao i navedena plenarna predavanja te više od 100 aktivnih sudionika zainteresirati i potaknuti da nam se pridružite kako bi zajedno doprinosili daljnjem razvoju interdisciplinarne suradnje.

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

Konferencija će početi u četvrtak 22.2.2024. u 17.30 sati

Završetak u nedjelju 25.2. u 12. sati.

 

Plenarna predavanja održati će (navedeno abecednim redoslijedom):

izv.prof.dr.sc. Dora Dodig Hundrić (HKSP): Razvoj znanstveno-utemeljenih intervencija u području bihevioralnih ovisnosti –  od istraživanja do učinkovitih programa

prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina (HKSR): Zagovaranje socijalnih promjena u kontekstu međuresorne suradnje – realnost ili nedosanjani san

Nikica Hamer Vidmar (HKPT): Sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj – zajedničkom suradnjom do ostvarenja prava, pomoći, osnaženja i oporavka

dr.sc. Lejla Osmančević Katkić (HKER): Mladi s teškoćama u razvoju – interdisciplinarna podrška u tranzicijskom periodu

Ella Selak Bagarić (HPK): Podrška mentalnom zdravlju djece i mladih kroz primarnu razinu zdravstvene zaštite u Hrvatskoj

 

PROGRAMSKI ODBOR: Vanja Branica, Valentina Cindori, Toni Maglica, Ksenija Romstein, Svetislav Joka

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Zlatko Bukvić, Antun Ilijaš, Vedran Korušić, Domagoj Kronstein, Alma Rovis Brandić, Dejvid Zombori

MJESTO ODRŽAVANJA: DUBROVNIK, Valamar Lacroma Dubrovnik 4*

ORGANIZATOR: KOKOSS – koordinacija komora u sustavu socijalne skrbi

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Hrvatska psihološka komora

Hrvatska komora psihoterapeuta

Hrvatska komora socijalnih radnika